26 września 2016 roku odbył się w Naszej Szkole wykład historyczny pt.: "Polska trzech Bolesławów". Stanowił on uzupełnienie, trwających od 22 września, Dni I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego. Dwugodzinny wykład poprowadziła pani dr hab. Anna Jabłońska, która jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W auli natomiast zebrali się uczniowie wszystkich klas pierwszych, którzy z zainteresowaniem wysłuchali wielu ciekawostek historycznych dotyczących, przede wszystkim, patrona I liceum, pierwszego króla Polski, Bolesława I Chrobrego.

Samorząd Uczniowski

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ