XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej – etap szklony – zgodnie z przypisanymi zasadami odbył się 27 marca 2012.

W „biblijnych zmaganiach” wzięło udział 112 uczniów. Z roku na rok konkurs cieszy się większą frekwencją i lepszymi osiągnięciami. (W tamtym roku brało udział 79 osób).

Zagadnienia konkursowe dotyczyły znajomości Ewangelii wg św. Łukasza, Dziejów Apostolskich oraz Księgi Izajasza. Najlepsze noty otrzymali i zarazem zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych:


Adrian Abratkiewicz 2b
Kamil Motyka 2b
Łukasz Toma 3b

Kolejny etap odbędzie się w Łodzi 23 kwietnia 2012. Naszym reprezentantom życzymy owocnych zmagań i duchowej satysfakcji z posiadanej wiedzy.
Dziękujemy również wszystkim, którzy brali udział w Konkursie i zapoznali się z biblijnymi treściami. Niech „spotkana” wiedza będzie duchową inspiracją na szkolne i studenckie dni kreowania wspaniałego życia.

Maciej Grzelak SJ

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ