Gorąco zachęcamy Was do wzięcia udziału w XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biblijnej, która pozwala młodym ludziom poznawać tajemnice Biblii w przyjemny, swobodny sposób. Tym razem, zakres tematyczny obejmuje Pisma Świętego Pawła: 1-2 do Tesaloniczan; 1-2 List do Koryntian; List do Galatów; List do Filipian; List do Rzymian; List do Kolosan; List do Efezjan; List do Filemona; 1-2 List do Tymoteusza; List do Tytusa.

Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i finału ogólnopolskiego. Pierwszy z nich odbędzie się 14.03.2011r. Zgłoszenia przyjmować będą nauczyciele religii do 21.02.2011r. Na laureatów czekają indeksy na katolickie uczelnie wyższe na różne kierunki oraz bezpłatny udział w Częstochowskim Spotkaniu Młodych z Biblią, które w tym roku odbędzie się po raz czwarty.

KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ