INTERNETOWA PRZYGODA Z MATEMATYKĄ to konkurs matematyczny, organizowany przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konkurs jest trzyetapowy i odbywał się w III edycji w następujących terminach:

I etap (test, obsługiwany wyłącznie przez platformę internetową konkursu) – od 14.01-03.02.2013 r.

II etap (korespondencyjny – należało zredagować rozwiązywania 5 zadań otwartych, losowanych na platformie internetowej konkursu przez generator zestawów) – od 10.02-27.03.2013 r.

III etap – finał (odbywający w siedzibie Wydziału) – 6.04.2013 r.W pierwszym etapie każdy z uczestników rozwiązywał test, składający się z 28 pytań wielokrotnego wyboru (po wcześniejszym zgłoszeniu się do konkursu za pomocą formularza dostępnego na stronie organizatora). Na rozwiązanie testu przeznaczono 60 minut.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do II etapu IPM każdego z uczestników, który w teście uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.

W drugim etapie uczestnicy losowali zestawy 5 zadań otwartych, których rozwiązania (w formie pracy pisemnej – odręcznej lub wydruku komputerowego) przesyłali na adres organizatorów.

Finalistą zostawał ten uczestnik, który w II etapie zdobył co najmniej 86,(6)% punktów możliwych do uzyskania. Do finału III IPM zakwalifikowano 38 uczestników, wśród których znaleźli się uczniowie naszego liceum: Kamil Motyka (3b), Helena Dziubecka (3b), Michał Figlus (2b), Michał Lamch (3b), Sebastian Sudra (3b) i Maciej Molenda (3a).Finał III edycji konkursu INTERNETOWA PRZYGODA Z MATEMATYKĄ odbył się 6 kwietnia 2013 r. w Auditorium Maximum Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3.Zawody trwały 3 godziny. W tym czasie każdy z finalistów miał do rozwiązania ten sam zestaw 5 zadań otwartych:

  1. – zadanie z planimetrii, w którym należało wykazać związek między polami trzech, odpowiednio zdefiniowanych trójkątów,

  2. – zadanie, w którym należało wykazać pewną własność zadanego wielomianu,

  3. – zadanie dotyczące własności stycznych do wykresu funkcji kwadratowej,

  4. – zadanie ze stereometrii, w którym należało wykazać pewną zależność miarową dotyczącą odcinków związanych z punktami leżącymi na dwóch stycznych sferach,

  5. – zadanie teorioliczbowe, w którym należało uzasadnić, że niezależnie od wartości zadanej zmiennej, liczba za jej pomocą określona jest liczbą złożoną.

Zestaw był bardzo wymagający – aż 4 zadania finałowe wymagały przedstawienia dowodu.Po zakończeniu zawodów uczestnicy zostali zaproszeni na obiad, przygotowany przez organizatorów, a następnie wysłuchali dwóch wykładów: pierwszy był prezentacją przedstawioną przez pracowników firmy IBM, a drugi wykład, pt. „Równowaga Nasha” zaprezentował prof. dr hab. Władysław Kulpa.Podczas uroczystego zakończenia poznaliśmy laureatów i wyróżnionych.Zwycięzcą III edycji konkursu „Internetowa przygoda z matematyką” został

uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb.

KAMIL MOTYKA.

Kamil, oprócz symbolicznego indeksu UKSW (na dowolny kierunek WMP SNŚ) otrzymał tablet Samsung, z systemem Android.Drugie miejsce zajął Albert Gutowski, uczeń I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie.Trzecie miejsce zajęła

uczennica I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb.

HELENA DZIUBECKA.

Ubiegłoroczna zwyciężczyni IPM również otrzymała symboliczny indeks UKSW (na kierunek matematyka WMP SNŚ) oraz graficzny naukowy kalkulator.

Komisja przyznała również trzy wyróżnienia. Ich zdobywcy to:
Maria Banel z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku,
Michał Figlus z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim,
Tomasz Szczęsny z II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymali symboliczne upominki.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie http://matematyczny.uksw.edu.pl/
Treść zadań finałowych jest dostępna w pliku http://matematyczny.uksw.edu.pl/file.php/1/moddata/forum/1/27/IPM3_final.pdf.pdf
Galeria zdjęć z zawodów finałowych znajduje się pod adresem http://www.uksw.edu.pl/galeria/20130406Olimpiada/index.html


KONTAKT

REKRUTACJA

ZASTĘPSTWA

PLAN LEKCJI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

DZIAŁ PRZYRODNICZO MATEMATYCZNY

DZIAŁ
HUMANISTYCZNY

DZIAŁ
JĘZYKÓW OBCYCH

DZIAŁ SPORTOWY

DZIAŁ
ARTYSTYCZNO-
KULTURALNY

PLANETARIUM

SZUKAJ